Hjem

Bærum Unge Strykere er avviklet


Etter 91 år og med fallende medlemstall over flere år har vi dessverre sett oss nødt til å avvikle Bærum Unge Strykere, og det som fram til skrivende stund var landets eldste strykeorkester for barn og unge er dermed historie.


At BUS avvikles betyr imidlertid ikke at det ikke lenger vil finnes gode steder for barn og unge som ønsker å spille strykeinstrumenter i Bærum. Jar Skoles Strykeorkester (http://www.strykeorkesteret.no/) er et godt sted å spille, og Bærum Kulturskole (https://baerumkulturskole.no/) har mange gode tilbud (og et nystartet strykeorkester).


Vi ønsker å takke alle som har bidratt til musikkglede gjennom orkesteret gjennom alle disse årene, dere er satt pris på!- Styret, Bærum Unge Strykere

Copyright © Bærum Unge Strykere 2008-2020 • All Rights Reserved • E-post: webmaster@ungestrykere.no